"V tom se ukázala Boží láska k nám,  že Bůh poslal na svět

         svého jednorozeného Syna,  abychom měli život skrze něho."

                                                                                                                                              1.Jan 4,9      

 

 

 

 

                Film  "JEŽÍŠ"  -  online  přehrávání  v češtině:

 

 

                      https://a2.tv-mis.cz/tv-mis/film-jezis/film-jezis-on-line-1000kb-stream.html